ZO OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

--------------------------------------------------------------------------------------------

NOVINKY

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 VÝHODY PRO NAŠE ČLENY 

PŘÍSPĚVEK NA CESTU DO ZAMĚSTNÁNÍ (1000,- Kč)


PŘÍSPĚVKY NA DĚTI  (až 1000,- Kč)

                                     ŠKOLY A ŠKOLKY V PŘÍRODĚ, JAZYKOVÉ A VÝCVIKOVÉ KURZY,                                      LÉČEBNÉ POBYTY, LETNÍ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

                        PŘÍSPĚVEK NA REKREACE (až 1000,- Kč)

PRO ČLENA ZO 

DARY (500.- až 2000,- Kč)

PŘI ŽIVOTNÍM JUBILEU, PŘI ODCHODU DO DŮCHODU. PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE, VĚRNOSTNÍ DAR

PODPORY A PŘÍSPĚVKY (1200,- až 3000,- Kč) 

SPORTOVNĚ - OZDRAVNÉ A KULTURNÍ AKTIVITY, DLOUHODOBÁ DPN,  NÁKLADNÉ ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY. UMRTÍ ČLENA ZO ČI RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA  

(VÍCE VIZ DOKUMENTY - ZÁSADY ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZO OS FN PLZEŇ)

--------------------------------------------------------------------------------------------

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Z DŮVODU SCHVÁLENÍ TZV "OZDRAVNÉHO BALÍČKU" SE, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2024,  MĚNÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ Z FKSP. NOVĚ ZBUDE Z PŮVODNÍCH BENEFITŮ JEN PŘÍSPĚVEK NA STRAVU A NA PRODUKTY SPOJENÉ SE SPOŘENÍM NA STÁŘÍ ZAMĚSTNANCŮ. Z TĚCHTO DŮVODŮ JE NUTNÉ, ABY ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE NA PRODUKT SPOJENÝ SE SPOŘENÍM NA STÁŘÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEŠTĚ ŽÁDNÝ TAKOVÝ PRODUKT NEMAJÍ ZALOŽEN, TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE. NOVÍ ZÁJEMCI MUSÍ VZNÉST POŽADAVEK U SVÉ REFERENTKY OPPM A DOLOŽIT SMLOUVU, VE KTERÉ BUDE SJEDNÁN PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE. ŽADATEL SÁM MUSÍ SPOŘIT MINIMÁLNĚ 500,- KČ. VEŠKERÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ BÝT SPLNĚNY DO 8. 12. 2023. PRO TY, KTEŘÍ JIŽ MAJÍ PRODUKT ZALOŽEN, PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE DOSUD NEČERPALI A NOVĚ JEJ BUDOU POŽADOVAT, JE LÉPE PROVÉST TOTO DODATKEM K PŮVODNÍ SMLOUVĚ, NIKOLIV ZALOŽENÍM SMLOUVY NOVÉ. PODMÍNKY NOVÝCH SMLUV BÝVAJÍ MÉNĚ VÝHODNÉ. I ZDE VŠAK PLATÍ, ŽE VEŠKERÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY DO 8. 12. 2023. JE TEDY NUTNO JEDNAT RYCHLE, ABY BYL POŽADOVANÝ TERMÍN DODRŽEN !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

!!! DEN PROTESTŮ 27. 11. 2023 - PŘIPOJTE SE I VY !!!

Vyzýváme naše členy, aby se 27. 11. 2023 připojili k plánovaným protestním akcím. Jak na to? Vyjádřit svoji účast nesouhlasem s vládními opatřeními  je možno vyvěšením letáků, pořízením fotografií, natočením videí, samolepkami, podpisem archů, které jste obdrželi emailem apod. Fotografie a videa nám zašlete a my je rádi přepošleme našemu svazu, aby bylo vidět, že nám protestní akce není lhostejná. Kdo může, ať se vydá přímo do Prahy na místo konání protestních akcí. Zapojte se jakýmkoliv způsobem a vyjádřete svůj názor.

--------------------------------------------------------------------------------------------

!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Reagujeme na návrh Ministerstva financí na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % od počátku roku 2024 a návrh, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce, zároveň také na záměr vlády ČR zrušit daňové zvýhodnění tzv. zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) z nynějších 2% na 1 % z objemu platů.

JAKO PODPORA VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI ČMKOS 

BYL DNES 7.6.2023 ZO OS FN PLZEŇ ZŘÍZEN STÁVKOVÝ VÝBOR

KOORDINÁTOREM BYLA JMENOVÁNA Bc. JANA ZÁVADOVÁ

AKTUÁLNÍ INFORMACE OSZSP ČR K TÉTO SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU:

ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 https://www.zdravotnickeodbory.cz/

! PODPORUJEME STÁVKOVOU POHOTOVOST !

- PODPOŘTE I VY STÁVKOVOU POHOTOVOST - 
        VYFOTORGAFUJTE SE S NÁRAMKEM, LETÁKEM, TRANSPARENTEM APOD A ZAŠLETE FOTOGRAFII            NA NAŠÍ ZO OS FN PLZEŇ. MY FOTO ZAŠLEME OSZSP ČR A UMÍSTÍME NA NAŠE STRÁNKY.