ZO OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ