ZO OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

 VÝHODY PRO NAŠE ČLENY 

PŘÍSPĚVEK NA CESTU DO ZAMĚSTNÁNÍ (1000,- Kč)


PŘÍSPĚVKY NA DĚTI  (až 1000,- Kč)

ŠKOLY A ŠKOLKY V PŘÍRODĚ, JAZYKOVÉ A VÝCVIKOVÉ KURZY, LÉČEBNÉ POBYTY, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘÍSPĚVEK NA REKREACE (500,- až 1500,- Kč)

PRO ČLENA ZO A RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA

DARY (500.- až 2000,- Kč)

PŘI ŽIVOTNÍM JUBILEU, PŘI ODCHODU DO DŮCHODU. PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE, VĚRNOSTNÍ DAR

PODPORY A PŘÍSPĚVKY (1200,- až 3000,- Kč) 

SPORTOVNĚ - OZDRAVNÉ A KULTURNÍ AKTIVITY, DLOUHODOBÁ DPN,  NÁKLADNÉ ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY. UMRTÍ ČLENA ZO ČI RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA  

(VÍCE VIZ DOKUMENTY - ZÁSADY ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZO OS FN PLZEŇ)

NOVINKY

!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Reagujeme na návrh Ministerstva financí na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % od počátku roku 2024 a návrh, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce, zároveň také na záměr vlády ČR zrušit daňové zvýhodnění tzv. zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) z nynějších 2% na 1 % z objemu platů.

JAKO PODPORA VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI ČMKOS 

BYL DNES 7.6.2023 ZO OS FN PLZEŇ ZŘÍZEN STÁVKOVÝ VÝBOR

KOORDINÁTOREM BYLA JMENOVÁNA Bc. JANA ZÁVADOVÁ

AKTUÁLNÍ INFORMACE OSZSP ČR K TÉTO SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU:

ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 https://www.zdravotnickeodbory.cz/

! PODPORUJEME STÁVKOVOU POHOTOVOST !

- PODPOŘTE I VY STÁVKOVOU POHOTOVOST - 
        VYFOTORGAFUJTE SE S NÁRAMKEM, LETÁKEM, TRANSPARENTEM APOD A ZAŠLETE FOTOGRAFII            NA NAŠÍ ZO OS FN PLZEŇ. MY FOTO ZAŠLEME OSZSP ČR A UMÍSTÍME NA NAŠE STRÁNKY.