FOTOGALERIE

                        PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ VÝBORU ZO OS FN PLZEŇ 2022 

Dne 19. prosince 2022 proběhlo předvánoční setkání výboru ZO OS FN PLZEŇ. Po splnění pravidelných povinností výboru následovalo posezení  se vzájemným předáním vánočních dárečků.

                                  ZÁJEZD - ADVENTNÍ KRAKOV 2022

Ve dnech 3. a 4. prosince 2022 uskutečnila naše základní organizace pro své členy a jejich rodinné příslušníky dvoudenní zájezd do polského Krakova - Adventní Krakov. Účastníci navštívili historické památky Krakova, krakovské adventní trhy a známý solný důl Wieliczka. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2022

Dne 1. prosince 2022 se konala, na SPŠ dopravní, Mikulášská nadílka pro děti našich členů. Před Svatou trojici (v našem případě čtveřici) bylo postupně předvoláváno jedno dítko za druhým. Čert přečetl provinění dětí z Knihy hříchů a hned si "malé hříšníky podal". Poté, co jim udělal na čelo čertovské znamení, se museli hříšníci vykoupit např. básničkou, za kterou si každé z přítomných dětí odneslo od Mikuláše a anděla sladkou odměnou v podobě předem dodaných balíčků.

OBRÁZKY MALÝCH MALÍŘŮ Z MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY 2022

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2022

V pondělí 7. listopadu 2022 se po roce opět uskutečnila, ve  středisku Totem Bolevec, členská schůze ZO OS FN PLZEŇ. Schůzi navštívili i hosté MUDr. Václav Šimánek, Mgr. Lubomír Francl a Bc. Václav Matoušek, kteří zodpověděli některé dotazy členů ZO. 

        VÍKENDOVÝ VÝLET NA MORAVU S NÁVŠTĚVOU VINNÉHO SKLÍPKU 2022

Ve dnech 7. - 9. října 2022 uspořádala naše ZO pro své členy výlet na Moravu. V průběhu víkendu účastníci zájezdu navštívili Enotéku ve Znojmě, vinný sklípek v Dobšicích a místní pivovar.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2022

Dne 23. září 2022 se po "covidové pauze" uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců (důchodců).  Jako každoročně bylo místem setkání kulturní zařízení JAS Plzeň. Na setkání dorazili také hosté. Těmi byli MUDr. Václav Šimánek, Bc. Dagmar Žitníková a Mgr. Klára Milotová. Vydařené setkání, s milým posezením a výborným občerstvením, všichni moc chválili.

VÝLTET DO ZOO PRAHA 2022

Dne 3. září 2022 byl naplánován naší ZO OS FN PLZEŇ, pro členy organizace a jejich ratolesti, výlet do ZOO v Praze. Dvěma autobusy všichni odjeli do Prahy na Rašínovo nábřeží, kde nastoupili na parník, který je po Vltavě dopravil  do Tróji. Odsud se pěšky po Trójské lávce přesunuli do ZOO. Po prohlídce zoologické zahrady na účastníky čekali na trójském parkovišti autobusy, kterými odjeli zpět do Plzně.

ZÁJEZD PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE

ZÁMEK KYNŽVART A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2022

Dne 4. června 2022 se uskutečnil, pro bývalé zaměstnance (důchodce), výlet, jehož cílem byla návštěva zámku Kynžvart, kolonády v Mariánských Lázních, včetně Zpívající fontány, a parku Boheminium. Výlet za ZO OS FN PLZEŇ uspořádala paní Jitka Janouškovcová. Zúčastnila se, a s  organizací pomáhala, též předsedkyně naší ZO paní Martina Suchá. Akce byla velmi vydařená, stejně jako počasí. 

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2021

Rok 2021 byl rokem, který pokračoval v "covidovém duchu", Shromažďování osob vyžadovalo dodržování protiepidemických opatření, která velmi omezovala účastníky všech setkání.  Také vysoké počty nakažených byli přílišným rizikem pro ty věkově zranitelné osoby, jakými jsou naši bývalí zaměstnanci, a proto došlo k rozhodnutí, že se setkání neuskuteční. Snad příští rok ...

ČLENSKÁ A VOLEBNÍ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2021

Dne 12. října .2021 se konala, za dodržení covidových opatření,  členská a volební schůze ZO OS FN PLZEŇ. Zvolen byl výbor ZO OS FN PLZEŇ a Dozorčí rada. Post předsedkyně ZO obhájila paní Martina Suchá.  Předsedou Dozorčí rady se stal opět pan Václav Pekárek Dis.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2020

Stejně jako se vládní nařízení dotklo členské schůze,  mělo vliv i na pravidelné setkání bývalých zaměstnanců (důchodců). I zde jsme museli ustoupit pandemii a setkání odložit na "lepší časy".

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2020

V roce 2020 se měla konat členská a volební schůze ZO OS FN PLZEŇ. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s covidovou pandemií, kdy bylo zakázáno shromažďování osob, se schůze nemohla uskutečnit. Prodloužení funkčního období stávajícího výboru a Dozorčí rady bylo se členskou základnou vykomunikováno přes úsekové důvěrníky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2019

Dne 8. prosince 2019 se v Sokolovně Nová Hospoda v Plzni uskutečnila Mikulášská nadílka, kde byla zajištěna i účast pro naše členy  a jejich děti. Povedenou akci si všichni moc pochvalovali.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2019

Dne 29. listopadu připravil výbor ZO OS FN PLZEŇ setkání bývalých zaměstnanců. ze kterého si přítomní odnášeli nejen nejnovější informace z naší organizace, Fakultní nemocnice, radost ze vzájemného popovídání, ale  i krásný dárkový balíček. Akce hodnotili jako velmi vydařenou.

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2019

Dne 5. listopadu 2019 se ve středisku TOTEM Bolevec konala členská schůze ZO OS FN PLZEŇ, kde byla, mimo jiné, zvolena i volební komise pro volby do výboru ZO OS FN PLZEŇ a Dozorčí rady ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2020.

              DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE                            KVÍTEK MANDRAGORY 2019

V roce 2019 udělala naše ZO změnu a pro bývalé zaměstnance zařídila návštěvu muzikálu Kvítek mandragory v divadle Broadway v Praze. Nápad návštěvy divadelního představení s písněmi Heleny Vondráčkové si účastníci velmi pochvalovali.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2018

Dne 30. listopadu 2018 opět pořádala naše ZO OS FN PLZEŇ tradiční setkání bývalých zaměstnanců (důchodců) v kulturním zařízení JAS Plzeň. Bylo přihlášeno 150 osob, ale účastníků přišlo mnohem více.  Všichni si akci náležitě užili a měli velkou radost z dárku, ve formě dárkového balíku, který jsme pro ně připravili. Všichni odcházeli spokojení a s nadějí na další setkání.

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2018

Dne 13. listopadu 2018 se ve středisku TOTEM Bolevec uskutečnila každoroční členská schůze ZO OS FN PLZEŇ. Schůzi vedla předsedkyně naší ZO paní Martina Suchá a navštívili ji i hosté z Prahy, konkrétně předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková a místopředseda  OSZSP ČR Mgr. Lubomír Francl. Dalším hostem byl regionální manažer  OSZSP ČR Bc. Václav Matoušek.

ZÁJEZD PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE - LOKET 2018

Dne 1. září 2018 pořádala naše odborová organizace pro bývalé zaměstnance (důchodce) FN výlet na hrad Loket. Účastníci zájezdu byli spokojeni, výlet se moc líbil a prý se již těší na příští akci.  

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO BAMBERGU A BAYREUTHU 2017

Před vánocemi 2017 absolvovali členové naší ZO zájezd do německého Bambergu a Bayreuthu, kde si prohlédli zdejší památky i vyhlášené vánoční trhy.  Vydařený zájezd si účastníci moc pochvalovali.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2017

Dne 24. listopadu 2017 pořádala naše ZO již tradiční setkání bývalých zaměstnanců (důchodců). Účast byla hojná, všichni byli spokojeni a každý účastník si odnesl nádhernou vánoční růži.

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2017

Dne 14. listopadu 2017 se ve středisku Totem Bolevec konala členská schůze ZO OS FN PLZEŇ. Na schůzi zavítali i hosté, kterými byli ředitel FN MUDr. Václav Šimánek, regionální pracovník OSZSP ČR Bc. Václav Matoušek, paní Erika Jelínková a pan František Ksandra - zástupci pojišťovny D.A.S. 

MANIFESTAČNÍ MÍTINK  "KONEC LEVNÉ PRÁCE" 2017

Dne 14. září 2017 se v Praze v hale Aréna Sparta, Podvinný mlýn zúčastnili někteří členové naší odborové organizace manifestačního mítinku ČMKOS v Praze s podtitulem  "Konec levné práce".

VÝLET ZOO NORIMBERK 2017

Dne 3. června 2017 naše ZO pořádala výlet pro děti do ZOO Norinberk, kde účastníci navštívili místní delfinárium neboli "Lagunu delfínů",  největší v Německu. Výlet se velmi vydařil.

NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SVATÉHO BARTOLOMĚJE PLZEŇ 2016

Dne 15. prosince 2016 jsme naplánovali návštěvu katedrály sv. Bartoloměje na náměstí v Plzni. Této akce se zúčastnili z větší části naši důchodci. Jejich řady doplnili i někteří naši aktivní členové se svými blízkými. Po ukončení akce se většina přítomných vydala na plzeňské vánoční trhy, zahřát se svařákem.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ VÝBORU ZO OS FN PLZEŇ 2016

Dne 7. prosince před vánocemi 2016 se výbor sešel na předvánočním setkání. I zde proběhla pravidelná agenda, která je součástí každé schůze výboru. Setkání proběhlo v pohodové atmosféře a velmi se vydařilo.

VÝLET DO PASOVA 2016

Dne 4. prosince  2016 se uskutečnil výlet do Pasova na adventní trhy, kde všichni ochutnali místní dobroty   a  zahřáli  se  teplým svařákem.  Poté následovala ještě návštěva termálních lázní v  Bad Füssingu.          

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 2016

Dne 3. prosince 2016 se naši odboráři se svými ratolestmi zúčastnili, v divadle Alfa, Plzeň divadelního představení autorky Ivy Peřinové. Kolíbá se velryba. S piráty Žvandou a Plandou, kteří skončí v břiše velryby, prožili děti hezké odpoledne.

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 2016

Dne 29. listopadu 2016 se uskutečnila v Sokolovně Bolevec  členská schůze ZO OS FN PLZEŇ. Schůze se zúčastnilo 67 členů ZO a hosty akce byli regionální pracovník OS zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Václav Matoušek a  zástupkyně účetní firmy Němec SWN Ing. Alena Němcová.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2016

Dne 25. listopadu 2016 se uskutečnilo předvánoční setkání bývalých zaměstnanců (důchodců) v kulturním zařízení JAS Plzeň. Za vedení FN pozdravil přítomné doc. MUDr. Eduard Kasal CS. Všichni účastníci si odnesli malý vánoční dárek a dárkový poukaz.